Hráči

MFK Alekšince - Víťazi I. C triedy v sez. 2012/2013 v kategórii Žiaci

MFK Alekšince - Víťazi I. C triedy v sez. 2012/2013 v kategórii Žiaci


Horný rad zľava: Patrik Moravec st. (Tréner), Erik Koštál, Erik Takáč, Daniel Moravec, Marek Bako, Adam Behúl, Alan Turanovič, Andrej Bulla

Doľný rad zľava: Erik Candrák, Adrián Kravárik, Andrej Trnka, Adrián Babinec, Anna Moravcov (lekár)

V predu: Patrik Fraňo