História

Prvé začiatky alekšinského futbalu sú z roku 1933, kedy sa prisťahoval p. Michal Vattera z Trnavy, ktorý založil oddiel ŠK Alekšince. V tom čase v okolitých obciach (Rišnovce, Ujlak) futbal už hral, no nebol to futbal organizovaný. Hrávali sa len priateľské zápasy s obcami Rišnovce, Ujlak, Radošina, Egersek, Ašakert a iné. Mužstvo Alekšince hrávalo v červených dresoch a čiernych trenírkach, ktoré priniesol p. Vattera. Hrávalo sa najčastejšie v zostave: Anton Volek (Rišnovce), Michal Vattera, Emil Podhradský, Lojzo Vattera, Béla Vattera, Laco Butyka, Anton Thurza, Rudolf Škandera, Jozef Škandera (Hlohovec), Béla Halmeš. Žiaľ toto mužstvo hralo len 2-3 roky, keďže mu vtedajší predstavený obce zobral ihrisko a zasial poľnohospodárske plodiny.
Alekšince boli bez futbalu až do roku 1941, kedy bolo ihrisko vrátené oddielu, no muselo sa z ornej pôdy znova upraviť na ihrisko. Drevo na brány doviezol p. Gudába Fabián až z Radošiny (na svojom koníkovi) – bola to guľatina, ktorú museli okresať a osadiť bránky. Prvým zápasom na novom ihrisku bol zápas s ŠK Rišnovce. To už vtedy nastupovala nová generácia, no ani táto ešte nemala vlastné dresy ani kopačky. Dresy doniesol z Hlohovca niektorý z hráčov, ktorý hrával za naše mužstvo. Boli zeleno – biele s bielym golierom. Káder mužstva tvorili hráči: Štefan Huba, Gejza Podhradský, František Vavro, Edo Kollarík, Július Mesároš, Emil Čerešník, Fabian Gudába, Jozef Butyka, Felix Urcikán, Pavel Mišovič, Gejza Jarunek I niektorí z Hlohovca, napr. Ján Kadlečík.
V roku 1942 celé mužstvo narukovalo na vojnu, až na Gejzu Podhradského, ktorý nemal prsty, a Vavra Františka, ktorý dobre nepočul. Po návrate z vojny v roku 1945 už nik z bývalého mužstva nehral pre zdravotné problémy, ktoré zanechala vojna na každom hráčovi.
Nová generácia, ktorá nastupovala po roku 1946, už bola zaradená do Hlohovského okresu, a tým žačalo už s organizovaným futbalom. Hráči, ktorí hrávali po druhej svetovej vojne, podávali dobré výkony a patrili medzi najlepšie mužstvá Hlohovského okresu. Aj v tomto mužstve hralo viacero hráčov z okolia: z Rišnoviec: Milan Strhan, Ján Vattera, Béla Vattera, z Lukáčoviec: Béla Trebichalský, Milan Mládenek, Jozef Hrebík, z domácich: Fridrich Vattera, Jozef Urcikán, Július Candrák, Milan a Michal Kluka, Juraj Vilina, Jozef Kováč, Jozef Mesároš, Ján Žitňanský a Ján Toman. 
Futbalisti,, ktorí hrávali v 60. rokoch, boli vyhľadávaní vedúcimi vyšších súťaží a lanárení do ich mužstiev, kde boli posilami. Najvyššiu súťaž hral Jaroslav Ťažký – Nitra 1. Liga a zároveň juniorský reprezentant SR, Ján Turánek – Spartak Martin 2. Liga, Jozef Kuča, M. Kyjak, M. Nemeth – Hlohovec 2. liga. Krajské majstrovstvo Zbehy: Jozef Urcikán, Jozef Kováč, Ján Štajer. Títo hráči šírili dobré meno alekšinskému futbalu.
Bolo obdobie, keď náš futbal prežíval stagnáciu, ale sezónna 2010/2011 bola pre klub veľmi úspešná. Muži sa stali majstrami okresu a dorast vyhral skupinu A a hral baráž o postup do piatej ligy, kde nakoniec neuspel.

Do histórie alekšinského futbalu patrí i ženský futbal, ktorý bol založený v roku 1973 a za krátku dobu trvania sa dokázal prebojovať z krajskej súťaže do najvyššej na Slovensku, no pre nedostatok financií musel postup prenechať kúpeľom Štoš.
Družstvo Alekšiniec tvorili hráčky: Helena Kollarová, Mária Kováčová, Marika Kováčová, Eva Kováčová, Milada Čačaná, Viera Hladká, Baraniková (z Cabaja), Helena Šinková, G. a O. Lazarčíkové, Helena Ulianková (všetky z Klačian), Božena Schmidtová, Alena Rácová, Valéria Kuchtiaková, Anna Obrátilová, Šimová, Grofčíková, Zdenka Slobodová (z Rišnoviec), Anna Záhorská